202 – Guds Ånd, som kom hin pinsedag

Vers 1
Guds Ånd, som kom hin pinsedag
med ild og kraft til dem,
som ventede og biede
hist i Jerusalem,
hans Ånd er evigt os til gavn,
forandres ej. Pris Jesu navn!

Kor
Guds Helligånd,
Guds Helligånd og ild,
Guds Helligånd og ild
har samme kraft i dag!
Guds Helligånd,
Guds Helligånd og ild
har samme kraft i dag!

Vers 2
I skal få kraft, var Jesuord,
når Ånden kommer ned!
Hver tunge ham lovprise skal,
hver læbe juble: Fred!
Den, som var bange bliver stærk
og hjælper frem sin Herres værk.

Vers 3
Den vaklende blir klippefast,
den svage stærk i tro.
Med helligt mod de træder frem
og slår hvert helvedbo.
Med hellig ild i sjæl og sind
de byder folk til bryllup ind.

Vers 4
Virk blandt Guds folk, Gud Helligånd!
Tænd ild i hver ogén;
lad alle få en pinsedåb
i Herrens kraft stå ren,
da underfuldt forvandles alt.
Kom nu, som hin pinse faldt!