200 – Gud er her for at velsigne

Vers 1
Gud er her for at velsigne
os med Åndens kraft og liv;
himlen alt er fuld af skyer,
nådens regn os, Herre, giv!

Kor
Tak, og Gud, du bønnen hører,
sender nådestrømme ned;
ved din Ånd er du til stede
med din kraft og herlighed.

Vers 2
Gud er her, o vi fornemmer,
at vi står på hellig grund,
men vi længes efter mere
af ham selv i denne stund.

Vers 3
Gud er her, med tak vi beder
og frembære vort begær:
at han hellig ild må tænde
i hvert hjerte, som er her.

Vers 4
Himlens sluser er vidt åbne,
Gud er her på dette sted,
og velsignelserne strømmer
nu i skybrud til os ned.