196 – O, spred det glade bud

Vers 1
O, spred det glade bud,
en hilsen fra vor Gud
til hvert et bange bryst,
som længes efter trøst,
mens tusind tungers lyd
nu priser Gud med fryd;
thi Ånden kommet er!

Kor
Den Helligånd er her,
Guds Helligånd er her!
Forjættelsen fra Gud
er sendt i verden ud.
O spred det glade bud
i hele verden ud:
Den helligånd er her!

Vers 2
Den lange nat er endt,
Guds nye morgen sendt,
nu slutter smertens råb,
og stormens gny er vendt.
Og over sollyst fjeld
den nye dag er tændt;
Den Helligånd er her!

Vers 3
Se, Kongers konge går
med hjælp til hjerters sår,
og fangne sjæle nu
hans liv og glæde får.
De tomme fangerum
bær bud om jubelår;
Den Helligånd er her!

Vers 4
Syng, så det genlyd får,
hvor himlens hvælving når,
så får vi svar fra dem,
som Guds trone står,
en kærlighedens sang,
den sang som ej forgår;
Den Helligånd er her!