194 – I Jerusalem de samlet

Vers 1
I Jerusalem de samlet
var ifølge Jesu bud,
han discipelskare, under frygt og håb,
for at bede, for at vente
på forjættelsen fra Gud:
Helligåndens kraft og dåb.

Kor
O, vend om i dag til Jesus,
lad dig tvætte i hans blod.
Jesu frelserhånd bryder syndens bånd;
om du tror og bliver døbt,
da får du liv i overflod,
ja, en dåb i kraftens Ånd.

Vers 2
Hvilken tummel, hvilken løben,
hvilken spørgen her og der
i Jerusalem hin pinsefestens dag.
Da man hørte over staden
som et stærkt og vældigt vejr
Helligåndens vingeslag.

Vers 3
Der blev lyst i alles hjerter,
Herrens ild jog tvivlen ud,
på hver pande ses et lille flammebål.
Se Maria, se Matthæus,
hør dem alle prise Gud
i et fremmed tungemål.

Vers 4
De blev fyldt med mod og glæde,
frygt og ængstelse forsvandt.
Peter, glødende i Ånden råber ud:
Jesus, som I slog ihjel,
som sejr over døden vandt,
sender nu sit kongebud!

Vers 5
Og det stak i manges hjerter,
der blev anger, bøn og gråd,
og i tusindvis spurgte efter Gud;
og det svar, som Peter gav dem,
frelsens underfulde råd,
lyder end i verden ud.