192 – Fra Himlen kom den Helligånd

Vers 1
Fra Himlen kom den Helligånd
– halleluja, halleluja! –
og løste jordens tungebånd.
Halleluja!

Vers 2
Han kom som Jesu Kristi tolk
med tunger ny til alle folk.

Vers 3
Han kom med ild og kraft fra Gud
til alle Herrens sendebud.

Vers 4
Hvor frit de taler trindt på jord,
der ånd og liv er Jesu ord.

Vers 5
Der mærker øret Herrens røst,
der føler hjertet Åndens trøst.

Vers 6
Der sjælen ser i spejlet klart
sin frelsers glans og himmelfart.

Vers 7
Der skaber og til Herrens pris
Guds åndepust et paradis.

Vers 8
Der er Guds stad og hus på jord
med Herrens bad og Herrens bord.

Vers 9
Der løfter sig en lovsang ny
på englevinger højt i sky.

Vers 10
For ild og kraft og lys og fred
da synger Herrens menighed:
Halleluja!

Vers 11
Da holder med sin høje gæst
– halleluja, halleluja! –
Guds folk en liflig pinsefest.
Halleluja!