187 – Snart kommer Jesus

Vers 1
Snart kommer Jesus,
som han har sagt,
tænk, om han kom i dag!
Kommer at hente fra verden ud
alle de sjæle, han vandt for Gud,
de som er klædt i helligt skrud.
Tænk, om han kom i dag!

Kor
Ære, ære! Jesus jeg hyldet ser.
Ære, ære! Fryd det mit hjerte gir.
Ære, ære! Søger Guds velbehag!
Ære, ære! komme han skal en dag!

Vers 2
Afgrundens vælde er da forbi.
O, om det blev i dag!
Ej mere suk, ej gråd, ej skrig.
O, om det blev i dag!
Da de, som døde i tro, opstår,
hjem for at møde vor Gud de går.
Når mon vi det at skue får?
Tænk, om hna kom i dag!

Vers 3
Skulle han finde os rede her,
om han nu kom i dag?
vågende, glade, at han er nær,
om han nu kom i dag?
Tegnene øges, som han har sagt,
morgenens lys stråler frem med magt.
Tiden er inde, sjæl, giv agt!
Tænk, om han kom i dag!