184 – Jeg fryder mig, når jeg kan se

Vers 1
Jeg fryder mig, når jeg kan se
af tidens klare tegn,
at Jesu komme nærmer sig,
nu falder Åndens regn.

Kor 1
Når han komme igen
o, hvor saligt for mig
jeg skal se ham, jeg troede på.
Da i Himmelen
jeg som Jesu ven
i glans af hans herlighed skal stå.

Vers 2
Jeg lagde ned for Jesus for
min egen gamle dragt,
og den, han vandt mig med sit blod,
mig smykker – hvilken pragt.

Vers 3
Hvad her jeg øved i hans navn,
det tog han i sin hånd
og signed det, at det kan ses,
som virket af hans Ånd.

Vers 4
Hvad her ved korset dunkelt er,
engang i evighed
skal vise sig i lyset som
tilsløret herlighed.

Vers 5
Nu synger jeg så godt jeg kan,
min Frelsers lov og pris,
men tænk, hvor jeg skal synge den
hist i hans Paradis!