181 – Det lysner nu, det gryr ad dag

Vers 1
Det lysner nu, det gryr ad dag,
nettens skygger flyr på rappe vingeslag;
se, dagen folder ud sit flag,
Jesus nu kommer snart.

Kor
Ja, som en stormvinds sus
henover skov og vang
lad lyde over jord
med tusindstemming klang:
Guds ord det er vort håb,
vor kraft, vor sejrssang,
Jesus nu kommer snart.

Vers 2
Se, slægt på slægt er vokset op
i dogmers trælleåg, i formalismens bånd;
nu viger mørket for Guds Ånd,
Jesus nu kommer snart.

Vers 3
Fra døden vækkes fler og fler,
synd og mørke flyr sandheds skarpe sværd;
thi lysets sejr er kommet nær,
Jesus nu kommer snart.