177 – Et helligt folk sig rejser i vort land i dag

Vers 1
Et helligt folk sig rejser i vort land i dag,
det samles under korsets røde flag.
Ved blodet frelst og døbt med Herrens ånd,
det vandrer frem i tro ve Jesu stærke hånd.

Kor
Den apostolske vidnehær
går frem i hellig ledningsfærd;
det er ved blodet, vi ejer modet
til kamp for Herrens store sag.
Vi fylkes om Guds dyre Lam
og vinder mer end sejr ved ham;
Guds ild berøre det folk, han fører
til strid på Herrens vældes dag!

Vers 2
Vor Førers ord formaner os til hellig strid,
til handling nu i nådens korte tid.
Vi bringer bud til hver en øde egn,
til hele landet står invasionens tegn.

Vers 3
Se, Herren selv har lovet os at føre an,
så vi blot mod fjenden holder stand.
Et herligt løsen har vi i vor lejr:
IJesu navn vi vinder mer end sejr!

Vers 4
Ved Åndens lys vi får den vide horisont,
ve hellighed vi styrke skal vor front.
Et herligt syn vi skuer i vort land:
En slægt af nåde frelst, en ungdom tændt i brand!

Vers 5
O store Gud, så led os da på sejrens vej,
at vi i alt mår herliggøre dig.
Ja, fyld du os med helligt martyrblod.
så sjæle bøjer sig på knæ ved korsets fod.