168 – Han lever, Jesus Krist!

Vers 1
Han lever, Jesus Krist!
en håbets dag det er,
for synd og alle brist
du finder redning her.
O, syng om ham
som båret har vor synd og skam,
Guds offerlam!

Vers 2
Han lever, Jesus Krist!
iblandt sit folk han bor,
og lyset skal forvist
få magt på denne jord.
Med jubelklang
vi synger må nu dagen lang
den nye sang.

Vers 3
Han lever, Jesus Krist!
Vor tro er ikke tom;
han sejren vandt til sidst
og knuste synd og dom.
O, syng det ud,
mit hjerte, om din frihed, du
er barn af Gud.

Vers 4
Han kommer, har han sagt,
vi glæder os dertil.
Fredsfyrsten får al magt,
og han regere vil
i evighed,
en vældig Gud med retfærdsspir
og kærlighed.