163 – Syng højt min sjæl om Jesu død!

Vers 1
Syng højt min sjæl om Jesu død!
Han faldt er sejrløs;
thi hans fuldbragt så mægtigt lød,
at Helved skjalv og gøs.

Vers 2
Det kors, der rødmer af hans blod,
som vidste ej af svig,
en trappe er til troens fod,
som står urokkelig.

Vers 3
Syng højt, Guds folk:
Det er fuldbragt,
vor Frelser sejr vandt,
al verden ham er underlagt,
hvis blod på korset randt.

Vers 4
For Jesu navn hans fjender fly
og styrte for hans sværd,
mens kronen vinker over sky
den mindste, ham har kær.