156 – Jesus blev knust for mig

Vers 1
Jesus blev knust for mig
på golgata,
villigt han ofred sig
på Golgata.
Synden han mig forlod
i denne rene flod,
Frelserens dyre blod
på Golgata.

Vers 2
Jesus min sygdom tog
på Golgata,
Faderens straf ham slog
på Golgata.
Lægedom nu vi får,
smerter og suk forgår
hist i hans dybe sår
på Golgata.

Vers 3
Jesus brød dødens magt
på Golgata,
råbte: Det er fuldbragt!
på Golgata.
Bundet i synd jeg var,
men han min skæbne bar,
livet i ham jeg har
på Golgata.

Vers 4
Jesus tog dommens ve
på Golgata,
os til velsignelse
på Golgata.
Herren har sendt sin Ånd,
og med en udrakt hånd
løser han tungers bånd
på Golgata.

Vers 5
Jesus os sejren vandt
på Golgata,
da han stærke bandt
på Goldata.
Fjendernes hær han slog,
foran dem alle drog
frem i sit sejrstog
på Golgata.

Vers 6
Jesus har stiftet fred
på Golgata,
muren er revet ned
på Golgata.
Nu er det under sket,
hvorom Guds Søn har bedt:
Alle Guds børn er ét
på Golgata.

Vers 7
Jesus, Guds dyre lam
fra Golgata,
prisen tilhører ham
for Golgata.
Evighedsdagen lang
bølger mod ham engang
alle forløstes sang
om Golgata.