151 – Herlig sejr, herlig sejr!

Vers 1
Herlig sejr, herlig sejr!
Jesus tog min synd på sig.
Herlig sejr, herlig sejr!
Han sit liv har givet mig.

Vers 2
Herlig sejr, herlig sejr!
Byrder kan jeg lægge ned.
Herlig sejr, herlig sejr!
Frihed har han mig beredt.

Vers 3
Herlig sejr, herlig sejr!
Knust er Satans vælde grum.
Herlig sejr, herlig sejr!
Jesu blod var løsesum.

Vers 4
Herlig sejr, herlig sejr!
Fjenden har jeg under fod.
Herlig sejr, herlig sejr!
Alt ved Jesu dyre blod.

Vers 5
Herlig sejr, herlig sejr!
Jeg er oprejst med Guds Søn.
Herlig sejr, herlig sejr
klinge i min sang, min bøn.