144 – O, du herlige

Vers 1
O, du herlige,
o, du salige,
nådebringende juletid!
Krist lod sig føde
synden at døde.
glæd dig, glæd dig, o kristenhed!

Vers 2
O, du herlige,
o, du salige,
frelsesbringende juletid!
Kristus er kommen,
frelser fra dommen,
glæd dig ja, glæd dig, o Kristenhed!

Vers 3
O, du herlige,
o, du salige,
fredsforkyndende juletid!
Herrernes Herre,
ære dig være!
Glæd dig, ja, fryd dig, o kristenhed!