138 – Julen har englelyd

Vers 1
Julen har englelyd, – vi med fryd
os barnlig på Gud fader – forlader;
vi var i nød så længe,
dog hørte han vor bøn,
han ved, hvortil vi trænge,
vor frelser blev Guds Søn;
thi vil vi alle sjunge
med hjerte og med tunge
et: Ære være Gud
for sit julebud!

Vers 2
Ret i en salig tid – kom han hid;
til levende og døde – genløde
de ord, der fór så vide
til alle tider hen
om ham, som tog vor kvide
og gav os fryd igen,
gik ned for os i døden
som sol i aftenrøden
og stod i morgengry
op for os på ny.

Vers 3
Sorg er til glæde vendt, – klagen endt;
vor glæde skal hver tunge – udsjunge.
Syng med Guds engleskare
op Jesu fødelsdag
om fred, trods nød og fare,
Gud Faders velbehag,
som vil al sorgen vende
til glæde uden ende,
bær os på børnevis.
ind i Paradis.