135 – I staldens lune mørke til verden du kom

Vers 1
I staldens lune mørke til verden du kom.
Kun en lille flok hyrder fik budet herom.
Men nattens klare stjerne og englenes sang
forkyndte, at løftet blev opfyldt dengang.

Vers 2
Al verden din frelse og nåde du bød,
da din fred kom til jorden og hvile så sød
i mennesker, hvis hjerte har Guds velbehag.
Det blev muligt, da du blev barn jesus en dag.

Vers 3
Kom nær mig, Herre jesus, jeg knæler i bøn.
Du er vejen til livet, du Guds enbårne Søn.
Lad julens glade budskab blive virkelighed
for alle på jorden. Fyld os med din fred.