132 – Her kommer, Jesus, dine små,

Vers 1
Her kommer, Jesus, dine små,
til dig i Betlehem at gå,
oplys enhver i sjæl og sind
at finde vejen til dig ind.

Vers 2
Vi løber dig med sang imod
og kysser støvet for din fod,
o salig stund, o klare nat,
da du blev født, vor sjæleskat!

Vers 3
Velkommen fra din himmelsal
til denne verdens tåredal,
hvor man dig intet andet bød
end stald og krybbe, kors og død.

Vers 4
Men Jesus, ak, hvor går det til
at dog så få betænke vil
den inderlige kærlighed,
som drog dig til vor jammer ned?

Vers 5
Så drag os ganske til dig hen,
o Jesus, du vor sjæleven,
at hver af os så inderlig
i troen må omfavne dig.

Vers 6
Så skal det ske, at vi engang,
blandt alle helgens frydesang
i himlens søde paradis
skal prise dig på englevis.

Vers 7
Her står vi nu i flok og rad
om dig, vort skønne hjerteblad!
Ak, hjælp at vi og alle må
i himlen for din trone stå!