131 – Gør døren høj, gør porten vid!

Vers 1
Gør døren høj, gør porten vid!
Den ærens konge kommer hid,
han hersker over alle land
og er alverdens frelsermand.

Vers 2
Retfærdig kommer han herned
og bringer liv og salighed,
sagtmodig er med hjælp han nær,
barmhjertighed hans scepter er.

Vers 3
Han os bebuder glædens år,
vor nød ved ham en ende får,
derfor af stemmer uden tal
en frydesang ham møde skal.

Vers 4
O, salig er den stad forvist,
hvis konge er den Herre Krist,
så vel det hvert et hjerte går,
hvor denne konge indgang får.

Vers 5
Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!

Vers 6
Og ved din Helligånd os led
på vejen frem til salighed,
at her vi dig lovsynge må,
indtil vi for dit ansigt stå!

Forfatter: G. Weissel før 1635. N. J. Holm 1829