129 – Et barn er født i betlehem

Vers 1
Et barn er født i Bethlehem,
thi glæder sig Jerusalem
Halleluja! Halleluja!

Vers 2
En fattig jomfru sad i løn
og fødte himlens kongesøn.
Halleluja, Halleluja!

Vers 3
Han lagdes i et kryberum,
Guds engle sang med fryd derom.
Halleluja! Halleluja!

Vers 4
Og Østens vise ofred der
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja! Halleluja!

Vers 5
Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en Frelser fød.
Halleluja! Halleluja!

Vers 6
Guds kære børn vi blev på ny
skal holde jul i Himmelby.
Halleluja! Halleluja!

Vers 7
Guds engle der os lære brat,
at synge som de sang i nat.
Halleluja! Halleluja!

Vers 8
Da vorde engle vi som de,
Guds milde ansigt skal vi se.
Halleluja! Halleluja!

Vers 9
Ham være pris til evig tid
vor Frelser bold og broder blid
Halleluja! Halleluja