125 – Dejlig er jorden

Vers 1
Dejlig er jorden, prægtig er Guds Himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre riger på jorden
går vi til paradis med sang!

Vers 2
Tider skal komme, tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.
Aldrig forstummer tonen fra Himlen
i sjælens glade  pilægrimssang

Vers 3
Englene sang den først for markens hyrden
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden! Menneske fryd dig.
Os er en evig Frelser fød!