021 – Nu takker alle Gud

Vers 1
Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hænder,
som overflødigt godt
os uforskyldt tilsender,
som os fra moders liv
og første barndomsstund
i alt vort levneds tid
velsigned mangelund!

Vers 2
Den evig rige Gud,
han os fremdeles give
fred og frimodighed,
mens vi er her i live,
så vi i nåde stå
hos ham, og på vor bøn
få hjælp i nød og død,
til sidst hans nådeløn!

Vers 3
Gud Fader med Guds Søn
og Helligånd tillige
ske tak og lov og pris
i høje Himmerige!
Treenig' Gud, som var
og er og bliver, dig
vort takke-offer frem
vi bær' ydmygelig!