119 – Så elskelig er Jesus

Vers 1
Så elskelig er Jesus,
han har gjort mig rig,
fri og lykkelig,
sin store nåde åbenbaret
ved hans blod, som randt for mig.

Kor:
Halleluja, min Jesus!
Thi han tog jo mine synder bort for evigt.
Halleluja, hans for evigt.
Hans kærlighed jeg prise vil.
Han har kastet alle mine synder bag sin ryg,
:,: Han ser dem aldrig mer :,:
Han har kastet alle mine synder bag sin ryg,
Han ser dem aldrig mer.
Thi som østen er fra vesten,
er de langt fra mig
:,: er de langt fra mig, :,:
thi som østen er fra vesten
er de langt fra mig, han ser dem aldrig mer!

Vers 2
Til Golgata gik Jesus,
der han døden led
for at bringe fred
og aldrig, aldrig kan jeg glemme
denne store kærlighed.

Vers 3
Nu Jesus er så nær dig,
han er syndres ven,
venter, kalder end,
hans nåde bydes frit til alle.
O bortstød ham ej, min ven!