139 – Kom hid, alle kristne

Vers 1
Kom hid, alle kristne,
lad os sammen ile
til barnet i krybben i Betlehem.
Frem vil vi træde
for Guds Søn med glæde.

Kor
O, kom lad os tilbede!
O, kom lad os tilbede!
O, kom lad os tilbede!
Jesus, Guds Søn!

Vers 2
Kom hid, alle engle,
syng med hellig jubel,
o syng, alle stemmer i det himmelske kor.
Lys er oprunden,
fred på jord er kommen.

Vers 3
Lov, pris og ære
skal for evigt være
vor hyldest til barnet i Betlehem.
Evigt Gud Fader
Himlens dør oplader.