019 – Lover Herren han er nær

Vers 1
Lover Herren! Han er nær,
når vi sjunge, når vi bede,
samles i hans navn vi her,
er han midt i blandt os til stede.
Pris ham gamle! Pris ham unge!
Pris hans navn, hver barnetunge!

Vers 2
Herre, vær os evig nær,
vær os nær, når sol oprinder,
og når sol og stjerneskær
i den dybe nat forsvinder!
Lad din Ånd ej fra os vige,
til vi ser dig i dit rige!