125 – Et barn er født i Betlehem

Vers 1
Et barn er født i Betlehem, Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem.
Halleluja,halleluja!

Vers 2
En fattig jomfru sad i løn, sad i løn
og fødte Himlens kongesøn.
Halleluja,halleluja!

Vers 3
Han lagdes i et krybberum, krybberum,
Guds engle sang med fryd derom.
Halleluja,halleluja!

Vers 4
Og Østens vise ofred der, ofred der
guld røgelse og myrra skær.
Halleluja,halleluja!

Vers 5
Forsvundet er nu al vor nød, al vor nød,
os er i dag en Frelser fød.
Halleluja,halleluja!

Vers 6
Guds kære børn vi blev på ny,
blev på ny,
skal holde jul i himmelby.
Halleluja,halleluja!

Vers 7
Ham være pris til evig tid, evig tid,
vor Frelser bold og broder blid!
Halleluja,halleluja!