121 – Det var engang i Betlehem

Vers 1
Det var engang i Bethlehem,
som bibelen har sagt,
Jesus Krist, Marias barn,
blev i en jkrybbe lagt.

Kor 1
Lyt til engles glade sang:
Vor Frelser kom til jord
og skænked alle mennesker
en juleglæde stor.

Vers 2
På himlen stod en stjerne klar,
et lys blev tændt af Gud.
Og hyrderne på marken var
og modtog julebud.

Vers 3
I stalden varm på hø og strå
for regn og blæst i skjul
Guds egen søn i krybben lå
den allerførste jul.

Vers 4
De vise mænd fra Østerland
for barnet knæled ned
og priste Jesus, Gud og mand,
som bragte julefred.

Vers 5
Nu lyder atter julesang
i kirker og i hjem,
som vore stemmers efterklang
af nat i Betlehem.

Kor 2
Lyt til engles glade sang:
Vor Frelser i sti ord
vil skænke alle mennesker
en juleglæde stor.