117 – Dejlig er jorden

Vers 1
Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
gennem de favre riger på jorden
går vi til paradis med sang!

Vers 2
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.
Aldrig forstummer tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang

Vers 3
Englene sang den
først for markens hyrder,
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske fryd dig.
Os er en evig frelser fød!