018 – Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Vers 1
Lover den Herre,
den mægtige konge med ære!
Lov ham, min sjæl
og lad det min forlystelse være!
Mød ham med sang,
psalter og harpernes klang!
Åndelig leg vil jeg lære.

Vers 2
Lov dog den Herre,
som alting så herligt regerer.
Ham der som ørnen på vinger
dig løfter og bærer,
lader dig få –
mer, end du selv kan forstå,
bedre end hjertet begærer

Vers 3
Lov dog den Herre,
som alting så vel for dig mager,
ham som dig sundhed forlener
og venlig ledsager!
Tænk, af hvad nød
denne din Herre så sød,
dig ved sin almagt uddrager.

Vers 4
Lov dog den Herre,
som dig i din stand giver løkke.
Ham som med tusionde velsignelser
ved dig at smykke!
Tænk dog derpå,
at han sin ære kan få!
Ak i din sjæl det indtrykke!

Vers 5
Lov da den Herre,
min sjæl, og hvad i mig mon være,
hvad som har ånde,
ophøje hans navn og hans ære!
Han er dig god,
ak gør ham aldrig imod!
Amen, han selv dig det lære!