114 – Underfuldt Jesus elsket har

Vers 1
Underfuldt Jesus elsket har;
underfuldt al min synd han bar;
underfuld fred i ham jeg har,
ære ske hans navn!

Kor
Underfuld herlige Jesus
Underfuld herlige Jesus
du er min herlige Frelser,
ære ske dit navn!

Vers 2
Underfuld nær han viser sig,
underfuldt vogter han min vej,
underfuld er hans røst for mig,
ære ske hans navn.

Vers 3
Underfuldt hjælper han i nød,
underfuld ven i  liv og død!
Underfuldt hjerteblodet flød,
ære ske hans navn!

Vers 4
Underfuldt hjalp han til i dag,
underfuld skønt hans vennelag,
underfuldt har han ført min sag,
ære ske hans navn.