113 – Som Jesus, vor Frelser, var ingen på jord

Vers 1
Som Jesus, vor Frelser, var ingen på Jord,
så medynksfuld, kærlig og mild,
der findes ej nogen som Jesus så stor,
især for de får, som for vild.

Kor 1
Han hengav sit liv, og han udgød sit blod,
han ofrede alting for mig.
Med fjenden han stred, til han sejrende stod,
min Jesus ej sparede sig,
men ofrede alting for mig!

Vers 2
En underfuld Frelser er Jesus for mig,
han kendte den nød, jeg var i,
min straf og min plage tog Jesus på sig,
og derfor er nøden forbi.

Vers 3
En underfuld læge i Jesus jeg fandt,
når blot jeg i tro til ham går,
det blod, som uskyldigt på korset nedrandt,
er lægedom nok for hvert sår.

Vers 4
Så ydmyg og ren, i sagtmodighed stor,
var ingen som Jesus, Guds Lam,
ja, måtte jeg dagligen gå i hans spor
og blive så ydmyg som han.

Kor 2
En tilflugt han er, hvor min sjæl nu kan bo,
som skib i den tryggeste havn,
hos Jesus alene mit hjerte fandt ro,
jeg hviler nu trygt i hans favn,
han værner mig selv i sit navn!