107 – O, dyre Frelser

Vers 1
O, dyre Frelsersjælens
sikre tilflugtssted,
hos dig jeg finder
stille ro og fred!
Der i verdens vrimmel
bruser syndens dybe hav;
hos dig, o Jesus,

Kor
Blodet, og ja, blodet,
Jesus blod er nok for mig;
Jesus, o, min Jesus,
alt jeg har i dig!

Vers 2
Ej verdens trusler
ængster sjælen i din favn,
her kastes anker,
her er nådens havn.
Lad så fjenden rase
med sin onde pilesværm,
du med nådens skjolde
er min hjælp, mit værn.

Vers 3
Komhid, du trætte,
søg din glæde ved hans bryst!
Her ved hans hjerte
er så stille, tyst.
Her du stemmer harpen,
synger sjælens frihedssang,
her du finder hvile
evigheden lang.