102 – Magten er i Jesu hænder

Vers 1
Magten er i Jesu hænder,
alting blev Ham underlagt.
Dødens mørke brydes, ondskabsmagten også.
Han har vundet sejr, Han har magt.

Kor
Jesus har magt, Han har al magt,
Han sejren vundet har på Golgata.
Jesus har magt, Han har al magt,
Han sejren vandt på Golgata.

Vers 2
Frygt da ej du Guds forsamling,
Herrens Ånd den bor i dig.
Hellig ild skal brænde, du skal overvinde,
dødens porte hindrer ikke dig.