101 – Langt bedre er Jesus

Vers 1
Langt bedre er Jesus
end sølv eller guld,
langt bedre end rigdom og magt underfuld;
langt bedre er Jesus end gods, der forgår,
langt bedre det liv, som hos ham jeg får.

Kor
End at være konge med magt så stor,
men i syndens slaveri.
Langt bedre er Jesus end alt på jord,
han fra synd har gjort mig fri.

Vers 2
Langt bedre er Jesus
end menneskers gunst,
langt bedre end verdens
den ædleste kunst;
langt bedre er Jesus end skønhed og vid,
langt hellere ofrer jeg ham min tid.

Vers 3
Mer yndig end liljen i skønneste skrud,
mer liflig end honning fra klippernes brud;
i ham har jeg hele mit hjertes attrå,
langt bedre det er på hans vej at gå.