097 – Jesus! Frelser og befrier

Vers 1
Jesus! Frelser og Befrier,
er dit dyrebare navn;
for enhver, som på dig bier,
er og frelser du af gavn,
så dit frelsernavn på jord
er det store nådens ord,
i dit navn genfødes sjæle,
i dit navn Guds engle knæle.

Vers 2
I dit frelsernavn hernede
er et fristed underfuldt
for al synd og fra Guds vrede,
fra al sjælens tørst og sult,
fra al verdens sorg og nød,
fra forkrænkelse og død,
i dit frelsernavn er freden,
troen, håbet kærligheden.

Vers 3
Derfor Jesus, frelsernavnet,
Guds enbårne Søns, min tro
har med hjertets arme favnet,
evig det hos mig skal bo;
her det som i moderskød
skjuler mig for synd og død,
hist det som på æresæde
skænker mig min Herres glæde.