096 – Jesus er navnet mageløst

Vers 1
Jesus er navnet mageløst,
båret af Herren med ære;
deri al nåden er udløst,
som kan i sandheden være.
Frelser for alt, hvad frelses kan,
vor alverdens frelsermand,
det er vor Jesus, den Kristus.

Vers 2
Jesus er navnet under sol,
ene til lægedom blevet;
over hans kors som nådestol
står med hans blod indkrevet;
kun i det navn vor bøn er hørt,
kun i det navn Guds ord er ført,
taler Guds-Ånden og trøster.

Vers 3
Jesus er navnet over sky,
hvori på evig høje,
bliver end alle himle ny,
knæene alle sig bøje,
mens alle tunger sødt i kor
istemmer: Jesus, det Guds ord,
frelser til Faderns ære.