095 – Jesus er det bedste navn af alle

Vers 1
Jesus er det bedste navn af alle,
skønnest navn på jord man nævne kan;
milde Jesus, kære Jesus,
som musik det lyder over land

Kor
O, hvor kært et navn,
o, hvor sødt et navn,
det kan bryde syndens stærke bånd;
milde Jesus, kære Jesus
dette navn antænder livets ånd.

Vers 2
Intet navn har kraft som navnet Jesus,
alle andre navne dør en gang;
milde Jesus, kære Jesus,
engle bær det hid i ord og sang

Vers 3
O, så rigt et navn er navnet Jesus,
det opfylder hele himlens hal;
milde Jesus, kære Jesus
det skal klinge over bjerg og dal

Vers 4
Jeg kan aldrig glemme navne Jesus
det har fyldt mit liv med himlen her;
milde Jesus, kære Jesus,
tænk, når jeg ham evigt skuer der.