093 – Hvor du end i verden vanker

Vers 1
Hvor du end i verden vanker,
lad det kære Jesus-navn
altid bo i dine tanker,
thi det fylder alle savn

Kor
Jesu navn, kære navn!
jordens håb og Himlens fryd!

Vers 2
Som et ly det navn dig være,
hvortil du i nød og strid
al din kummer kan frembære,
finde trøst i sorgens tid.

Vers 3
Hvilken fryd og fred dog bringer
dette dyrebare navn,
løfter sjælen som på vinger,
mildner smerte, stiller savn.

Vers 4
Når i dette navn vi bøje
os ned for Gud i ydmyghed,
da vor Fader i det høje
sender nådens gaver ned.