091 – Han har besejret alt det onde

Kor
Han har besejret alt det onde
Overvundet dødens magt,
jord og himmel
alting er ham underlagt,
han er universets Herre,
men han fornedret sig
da han gav sit liv for mig.

Vers 1
Jesus kom fra himmelen,
ned til vor jord, ned til vor jord.
Han som var Guds egen søn
Bo´de iblandt os og blev vor bror.

Vers 2
Alle syge kom til ham,
han lægte dem, han lægte dem.
Der var kraft i Jesu navn
folk blev friske der,
hvor han kom frem.