084 – Du, hvis navn er kaldet Jesus

Vers 1
Du, hvis navn er kaldet Jesus,
livsens Drot med sejrsflag,
o, hvor det er godt at tro dig
hver en time, hver en dag!
Jeg vil synge til din pris,
Frelser, Konge, stærk og vis.

Vers 2
Du kan mi fra fald bevare,
mig der er så skrøbelig;
i din retfærds hvide klædning
vil du ganske svøbe mig.
Herre Jesus, dig at tro
giver sejr og sjælero!

Vers 3
Du kan gøre, at jeg stadig
opad mod dit åsyn ser,
du kan gøre ved din nåde,
at jeg står ihvad end sker.
I ethvert af dine ord
er en kraft til den, der tror.

Vers 4
Lad mit liv da klart udstråle
dit, så hver og en kan se,
det er den opstandnes kræfter,
som i mig sig mægtigt te.
Byg dig i mit hjertes gem
mer og mer bevidst et hjem.