114 – O Jesus Krist, jeg flyr til dig

Vers 1
O Jesus Krist, jeg flyr til dig
lad mig din nåde få!
Hvis du dig vender bort fra mig,
hvorhen skal jeg da gå?

Vers 2
O Frelser kær, ej finder man
et andet navn på jord,
hvorved en synder frelses kan,
kun du er livets ord.

Vers 3
Jeg beder dig, o Jesus god,
min synd du mig tilgiv,
lad sjælen renses i dit blod
til sandt og helligt liv!

Vers 4
Giv hjertet kraft og sjælen ro
i nåden underfuld
jeg vil mig helt til dig betro,
o Frelser, mild og huld!

Vers 5
Nu vil jeg altid prise dig,
i dine fodspor gå
og af dit kors kun rose mig,
til kronen jeg skal få.