112 – Nu ved jeg, hvor jeg har min plads

Vers 1
nu ved jeg, hvor jeg har min plads,
thi Jesus min er blevet,
mit navn som før i verden gjaldt,
er nu i Himlen skrevet.

Kor:
Elskede Jesus, du er min,
herligste Frelser, jeg er din,
altid jeg nu være skal
din for evigt, evigt.

Vers 2
Nu ved jeg, hvor jeg har min plads,
i denne mørke verden,
thi Jesus, som har alt fuldbragt,
velsigner her min færden.

Vers 3
Thi troen på min Jesu blod
gav vished i mit hjerte,
at synden, som mig plaget har,
skal aldrig mer mig smerte.

Vers 4
Thi jeg er ren i Jesu blod*alt uforskyldt af nåde,
mit hjerte er nu fuldt af lov
for korsets store gåde.