107 – Mere om Jesus mig forkynd (Mer, mer om min Jesus!)

Vers 1
Mere om Jesus mig forkynd,
mere om frihed fra min synd,
mer om hans fylde, liv og fred,
mer om hans frelser kærlighed!

Kor:
Mer, mer om min Jesus! Mer, mer om min Jesus!
Mer om hans døds genløsermagt,
mer om det liv, som han har har bragt!

Vers 2
Mere om Jesus,
at jeg må mere hans vilje klart forstå!
Mere af åndens pinsevind,
mer af et gudhengivent sind.

Vers 3
Mere om Jesus og hans ord,
mer af hans samfund her på jord,
mer af hans kraft lad i mig bo,
mer af hans tilsagn lad mig tro!

Vers 4
Mere om Jesus i Guds pragt,
mere om Himlens kongedragt,
mer om hans riges sejr på jord,
mer om de frelstes lovsangskor.