103 – Jesus er det bedste navn af alle

Vers 1
Jesus er det bedste navn af alle,
skønnest navn på jord man nævne kan;
thi det navn er størst af alle,
som musik det lyder over land

Kor:
O, hvor stort et navn,
o, hvor skønt et navn,
det kan bryde syndens hårde bånd;
thi det navn er størst af alle
og det navn antænder livets ånd.

Vers 2
Intet navn har kraft som navnet Jesus,
alle andre navne dør en gang;
thi det navn er størst af alle,
engle bær det hid i liflig og sang

Vers 3
O, så rigt et navn er navnet Jesus,
det opfylder hele himlens sal;
thi det navn er størst af alle
det skal klinge over bjerg og dal

Vers 4
Jeg kan aldrig glemme navne Jesus
det har fyldt mit liv med himlen her;
Thi det navn er størst af alle,
tænk, når jeg engang skal se ham der.