044 – Vi priser dig, Gud

Vers 1
Vi priser dig, Gud,
for din enbårne søn,
som kom ned her til jorden
og bar syndens løn.

Kor
Halleluja, din er æren!
Halleluja, amen.
Halleluja, din er æren!
velsign os igen!

Vers 2
du gav os dit ord,
og du gav os din ånd
som har vist os vor frelser
og sprængt vore bånd.

Vers 3
Al ære og pris
være dig, du Guds lam,
som tog på dig vor skyld
og vor synd og vor skam!

Vers 4
Giv, hellige Gud,
at i kærligheds glød
vore hjerter må brænde
i liv og i død.