042 – Tak, o Gud, for livets ord

Vers 1
Tak o Gud for livets ord,
tak for frelsen til vor jord
tak for hvad af dig vi fik
tak for dette øjeblik.

Vers 2
Skænk vor verden håb og fred
nu og i al evighed.
Lad os være sendebud,
lad os tjene dig vor Gud.

Vers 3
Smelt vor vrede, bøj vort sind,
før os i din tanke ind.
Lad os vidne med vort liv,
hør vor bøn og hos os bliv.

Vers 4
Fyld os herre med din ånd,
hold os i din stærke hånd.
Giv os Jesu kærlighed
mød os Gud på dette sted.

Vers 5
Herre du forene vil
alle som dig hører til.
For din trone vi engang
mødes skal med takkesang.

Vers 6
Hør vor bøn, velsign vor færd,
vær i liv og død os nær,
stå os bi i sorg og savn,
Gud vi priser højt dit navn.