036 – Pris Gud, fra hvem al nåde er!

Vers 1
Pris Gud, fra hvem al nåde er!
Pris Gud, al Himlens englehær!
Pris Gud, al skabning på vor jord,
treenig Gud, på hvem jeg tror!

Vers 2
O Gud, du som er kærliged,
giv os velsignelse og fred!
Vi os befaler i din hånd,
Gud Fader, Søn og Helligånd.