034 – O store Gud, vi love dig

Vers 1
O store Gud, vi love dig
af hjertens grund evindelig!
I nåde ser du til os ned,
og evig er din miskundhed.

Vers 2
Lovsangen fra den frelste jord
sig blande med dit englekor!
Ja, Adams æt istemmer glad
kerubers og serafers kvad:

Vers 3
Du hellig, hellig, hellig er,
du, hersker over Himlens hær,
og hele jorden, vid og bred,
er opfyldt af din herlighed.

Vers 4
Du skabte himlen underskøn
og dit billed støvets søn
du styrted ånden stolt i hu,
det faldne støv oprejste du.

Vers 5
Profeters og apostles kor
med martyskaren trindt på jord
og al den ganske kristenhed
lovpriser dig for liv og fred.

Vers 6
Ja evig tak, Gud Fader from
og dig, Guds Søn, som til os kom,
dig, Helligånd, med guddomsrøst
i kirken skaber liv og trøst!

Vers 7
Du ærens drot, vor Frelser kær,
velkommen og velsignet vær!
Du lagde ned dit herredom
i kvindeskød og krybberum.

Vers 8
Vor synd du bar, vort åg du brød,
vor straf du led i korsets død;
du sejrrig af grav opstod
og dæmped dødens overmod.

Vers 9
Til Himlen åbenlyst du fór
og troner højt i englekor;
du sidder ved Guds højre hånd,
mens i din kirke bor din Ånd.

Vers 10
O Helligånd, vort hjerte kær!
Velkommen og velsignet vær!
Du steg med luetunger ned
at tale ud Guds kærlighed.

Vers 11
Du vækker op til liv og lyst
alt sandt og godt i kristnes bryst;
du samler folket i din favn
og skaber fred i Jesu navn.

Vers 12
I dig vi har Guds segl og pant
på nådens ord, at det er sandt;
du er det store guddoms-liv,
som skaber evigt lys og liv.

Vers 13
Helleluja! Vor sorg er slukt,
os eden er igen oplukt!
Halleluja! vor fryd er stor,
Guds Ånd i støvets hytte bor!

Vers 14
Halleluja! Evindelig
Gud glæde os i himmerig!
O store Gud, vi love dig
af hjertens grund evindelig!