030 – Nu takker alle Gud

Vers 1
Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hænder,
som overflødigt godt
os uforskyldt tilsender,
som os fra moders liv
og første barndomsstund
i alt vort levneds tid
velsigned mangelund!

Vers 2
Den evige rige Gud,
han os fremdeles give
fred og frimodighed,
mens vi er her i live
så vi i nåde stå
hos ham, og på vor bøn
få hjælp i nød og død
til sidst hans nådesløn!

Vers 3
Gud Fader med Guds Søn
og Helligånd tillige
ske tak og lov og pris
i høje Himmerige!
Treenig Gud som var
og er og bliver, dig
vort takkeoffer frem
vi bær ydmygelig!